Sıkça Sorulan Sorular

A-LPG Lİ ARAÇLARIN BAKIM VE KONTROLLERİ

1-ATEŞLEME SİSTEMİNDE YAPILACAK KONTROLLER 

 • Buji tırnak aralığı kontrol edilmelidir. Tırnak aralığı büyüdükçe yanma yeterince olmayacağından araçta yakıt sarfiyatı artar ve çekişten düşer.
 • Distribütör içindeki platinlerin kontak aralığı kontrol edilmelidir. Bu aralık 0.45-0.50 mm olmalıdır.
 • Aracın Avans Kontrolü; Avans Tabancası ile 800-850D/Dk için 10 derece, 3000-3500 D/Dk için 27 derece olmalıdır.
 • Avansın öngörülen değerde olmaması (düşük olması) durumunda; bujiler zamansız ateşleme yapacak, bu durum motorun teklemesine veya çekişten düşmesine neden olacaktır.
 • Avansın öngörülen değerde olmaması (yüksek olması) durumunda; bujiler motorun yanma odaları iç yüzeylerinde, silindirde subap tablalarında ve yuvalarında aşınma hatta söz edilen metal bölgelerde erime meydana gelecektir.
 • Ayrıca yolda LPG ile giderken motor subapları normal, benzinle giderken ise sesli çalışacaktır. Avansın düzgün bir şekilde ayarlandığı pratik olarak araç durduğu yerde araca patinaj çektirilerek anlaşılır. Bu durumda motor stop etmemelidir.
 • Dönüşüm öncesinde aracın bakımlarının yapılmış olması ve ayarlarının iyi olması gerekmektedir. Aracın ateşleme sistemi kontrol edilmeli, yakıt sisteminin (karbüratör temizliği) bakım ve ayarı yapılmalıdır.

 2-YAKIT SİSTEMİNDE YAPILACAK KONTROLLER

 • Yakıt sisteminde yapılacak kontrolün başında karbüratör temizliği ve ayarı gelir.Araç benzinle çalışırken ayar yapılmalıdır. Aksi halde motor düzensiz ve tekleyerek çalışır. Montajdan önce karbüratördeki devreler ve gözenekler çok iyi bir şekilde temizlenmelidir. Daha sonra buna bağlı olarak araç benzinle çalışırken karbüratör ayarı yapılmalıdır. Bu temizlik ve ayarın gerektiği gibi yapılmaması durumunda ise motorun ihtiyaç duyduğu yakıt gerek benzin gerekse gaz pozisyonunda yeteri miktarda motora gidemeyeceğinden motorun düzensiz ve tekleyerek çalışmasına sebep olacaktır.
 • Yakıt sisteminde yapılacak bir diğer kontrol ise hava filitresinin kontrolü veya değişimidir. Hava filtresinin temizliğine ve zamanında değişimine uyulmazsa; motor gerek benzin ve gerekse gaz pozisyonunda sağlıklı çalışmayacak, gereğinden fazla yakıt harcayacaktır.
 • Ateşleme sıcaklığı benzine kıyasla LPG' de yüksektir. Ateşleme sıcaklığının yüksek ve yakıt karışımının düşük olmasından dolayı benzine nazaran LPG gaz kaçağından, yangın tehlikesi daha azdır.

3-LPG DÖNÜŞÜMÜ SONRASI ARAÇ KONTROLÜ 

Dönüşüm Sonrası ,İlk Kontrol

 • Aracınıza LPG dönüşüm sistemi montajı yapıldıktan sonra kullanılan malzemelerin ve yapılan montajın standartlara uygun olup olmadığı konusunda mutlaka Makina Mühendisleri Odasına kontrol ettirilmesi ve Montaj Tespit Raporunun alınması önerilmektedir.Dönüşüm Sonrası Periyodik BakımlarLPG dönüşüm sistemleri konu başlığında kurallara araç kullanıcısı hemen hemen her fırsatta dikkat edilmeli ve buralardan kaynaklanan sorunları hemen gidermelidir.LPG' li araçların periyodik bakımları her 10.000 kilometrede bir yaptırılmalıdır. Bu bakımlarda;
 • Elektrik tesisatı kontrol (özellikle kaçak akım) edilerek, bağlantılarda oksitlenme olup olmadığına bakılmalı.
 • Buharlaştırıcıda (Regülatörde) biriken kostik ve yabancı maddeler temizlenmeli.
 • LPG elektro valfindeki filtre temizlenmeli.
 • Elekro valflerin ve buharlaştırıcı regülatörün tamir takımları gerekirse değiştirilmeli.
 • Ana hortum ve bağlantı bileşenlerinin durumu kontrol edilmeli.
 • Basınç düşürücüsünün birinci ve ikinci kademe basıncı kontrol edilmeli.
 • Diyafram üzerindeki basıncı karşılayan delikte kirin birikip birikmediği kontrol edilmelidir.

 4-DÖNÜŞÜM SONRASI SİSTEM KONTROLÜ

 • LPG DÖNÜŞÜMÜ (OTOGAZ DÖNÜŞÜMÜ) yapıldıktan sonra kontroller ve ayarlar yapılmalı , montajdan sonra tüm kelepçeler kontrol edilmelidir. Depoya bir miktar LPG doldurulmalı ve tüm bağlantı yerleri köpükle kontrol edilmeli bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. OTOGAZ TANKI doldurulduktan sonra köpükle kontrol edilmeli dolum ağzı ve dolum hattında sızıntı olup olmadığına dikkat edilmelidir.Ayrıca dolum tabancası gaz basma görevini bitirdikten sonra dolum ağzı içindeki bilyanın görevini (geri gaz kaçışını engelleme) tam yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir.
 • LPG (OTOGAZ) tankı herhangi bir sebepten dolayı boşaltılacaksa kesinlikle bu işlem kapalı ortamda yapılmamalıdır. Bu işlem açık havada ,ateş kaynaklarında uzak ,izole bir ortamda yapılmalıdır ve oldukça dikkatli davranılmalıdır.
 • Yakıt seçici anahtarın geçişlerde problem yaratmadığı ve LPG deposu dolum seviyesini gösterdiği görülmelidir. Her şey doğru çalıştığında arabayı benzin ile çalıştırın motorun doğru çalıştığını kontrol edin ve düğmeyi orta konuma getirerek benzin yakıtının bitmesini bekleyin. (Sadece karbüratörlü araçlarda). Bu noktada düğmeyi LPG konumuna getirin. Ayarlar düzgünse motor LPG ile çalışmaya başlayacaktır. Basınç düşürücüsüne kadar LPG hortumunun bağlantılarını kontrol edin ve LPG gaz kaçağı kontrolü yapın.Maksimum ve minumum gaz akışı ayarını yapan vidaları orta konuma getirip ,motoru çalıştırın.Kalibre yapmak için dönen makaralı sistemleri veya aracın yolda maksimum sürat yaptırarak sağlayın. Daha sonra ince ayarları aracınızı 4 gaz analiz cihazına bağlatarak yaptırın. Bütün bu ayar ve kontrollardan sonra LPG tankını doldurup tankın kapasitesinin %80 inde dolumun otomatik kesilip kesilmediğini kontrol ettirin.
 • LPG deposunun 30 derecelik açı ile monte edildiği kontrol edilmelidir.
 • Depo taşıyıcı civatalar ve depo kemeri kontrol edilmelidir.
 • Jikle kolu çekilerek mikserin jikle kelebeğine temas edip etmediği gözlenmelidir. (Karbüratörlü araçlar)

 5-LPG YAKITLI MOTORUN BAKIMI

LPG yakıtı kullanan araçlara özel bir bakım ayarlama gerekmez. Periyodik bakımların zamanında ve aksatılmadan yapılması yeterlidir.

 6-GAZ SİSTEMİNİN PERİYODİK BAKIMLARI

 1. LPG ana hortum ve bağlantılı bileşenlerin durumu kontrol edilir
  2. Basınç düşürücü OTOGAZ beyninin birinci ve ikinci kademe basınçları kontrol edilir.
  3. Elastik ve düşük basınçlı hortumun durumu kontrol edilir
  4. Elektrik sisteminin etkinliği bağlantıların oksidasyona uğramadığını kontrol edin (her 10.000 km de)
  5. Basınç düşürücü LPG beyninde yağ birikmiş ise boşaltılmalıdır. Her 20.000 km de)
  6. Basınç düşürücü LPG beyninin parçaları orijinal yedek parça kullanarak değişimi (her 50.000 km) sağlayın, sorun meydana geldiğinde sorunun kaynağını belirlemek için motorun komple sistem kontrolü gerekir

 7-ARAÇ SAHİBİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSULAR 

 • Parçalar, yetkili servis belgesi verilmiş ve sertifikalandırılmış servislerde değiştirilmelidir. Ayrıca yetkili servis belgesi olmayan servislerde kesinlikle montajı yaptırılmamalıdır.
 • Gaz filtresi 10.000 Km de, buharlaştırıcı (KİT) tamir takımı 50.000 Km de bir mutlaka değiştirilmelidir. Gaz filtresi (10000 Km) ve KİT tamir takımının ömrünün bitiminde (50.000 Km) kesinlikle tazyikli hava ile temizleme yoluna gidilmemelidir. Yapılan temizleme işlemi araca ve gaz sistemine zarar vermektedir.
 • Araç ilk çalıştırmada ve akşam marş kapatılmadan önce 1 dk benzinle çalıştırılmalıdır.
 • Gazı buharlaştırmada kullanılan buharlaştırıcı (beyin) üzerinde bulunan yağ boşalma vidası haftada 1 kez açılarak buharlaştırıcıda birikmiş yağ boşaltılmalıdır.
 • Buharlaştırıcı üzerindeki gaz ayar vidası ile kesinlikle oynanmamalıdır. Gaz ayarı sadece mikser ayar vidasından yapılmalıdır. Yapılan ayar sonunda hala problem devam ediyorsa lütfen en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
 • Tüpten yapılan dolumlarda, gaz pislikli olduğu için uzun vadede sisteme büyük zararlar vermektedir. Bu sebeple tüpten kesinlikle dolum yapılmamalıdır. Tüpten yapılan dolumlarda sistem garanti kapsamı dışındadır.
 • Kullanılan yakıt tankının ömrü 10 yıl olup, 10 yıl sonunda mutlaka değiştirilmelidir.
 • E-CE-R 67 ve TSE Belgesi olmayan cihazlar kesinlikle taktırılmamalıdır.
 • Teknik Belgesi alınmayan araçlar ruhsata işletilemez. İşletilme durumunda sorumluluk araç sahibi ve bu işlemi yapan muameleciye aittir.
 • Cihazlar imalat hatalarına karşı 2 yıl malzeme, ayrıca tüm servisler tarafından yapılan montaj 2 yıl servis garantilidir. Garanti, cihazlara araç sahibi tarafından yanlış müdahale yapılmadığı ve gazın istasyonlardan alındığı durumlar için geçerlidir. Tüpten yapılan dolumlarda, sistem garanti kapsamı dışındadır. Ayrıca elektronik aksamların garantisi, akünün normal değerinden fazla şarj edilmesi durumunda geçerli değildir.
 • Hava filtresi kısa aralıklarla değiştirilmelidir. Çünkü kirlenen filtreden hava geçişi azalacağından, gaz rölantiside sürekli değişir, araç teklemeye başlar ve stop edebilir.
 • LPG tanklarına kesinlikle doğalgaz doldurulamaz, doldurulması çok tehlikelidir.
 • Yukarıda belirtilen noktalara uyulduğu zaman aracınız benzinli araçlarda çok daha uzun ömürlü olmaktadır.
 • Lütfen otogaz sistemine ehil olmayan kişilerin (bu konuda eğitilmemiş) her ne sebep olursa olsun, otogaz sistemine müdahale etmesine izin vermeyiniz.
 • Unutmayın! Otogaz sistemi, kuralına göre kullanıldığında benzinli sistemlerden çok daha güvenlidir.

NOT: Tüm bu müdahaleler için yeterli teknik bilgiye sahip değilseniz lütfen en yakın OTOGAZ YETKİLİ SERVİSİNE müracat edin.

 PERİYODİK BAKIM & ONARIMLAR

Montajını yaptırdığınız LPG kitinin bakım ve ayarını mutlaka yetkili servislerine yaptırınız.

 • Hava filtresinin temizliği her 5000 km de
 • Gaz ayarı ilk 1000 km de
 • Regülatör yağ alımı ve ayarı 10.000 km
 • Hava filtresinin değiştirilmesi her 10.000 km (PRİNS cihazlarında Ecomax hariç diğerleri 20,000 km de bir )
 • Buji kontrolü ve değişimi her 10.000 km
 • LPG valfindeki filtrenin temizlenmesi 10.000 km
 • Regülatör sökümü, temizliği ve ayarı 30.000 km
 • Regülatör tamir takımı değişimi, gaz ayarı, gaz filtresi 40.000

B-ŞAYET ARAÇ ÇOK YAKIYORSA

 • İlk olarak aracın benzinde tüketimi kontrol edilir. Benzinde çok yakıyorsa problem benzin sistemindedir. Boşuna gazda problem aranmamalıdır. Benzindeki problem çözüldüğünde gazdaki problem de ortadan otomatikman kalkacaktır. Benzin sisteminde tüm problemler çözümlendikten sonra gaz kontrolüne geçilmelidir. Unutulmamalıdir ki benzinde problem varken gazdaki problemi çözmek mümkün değildir.
 • Araç yağ yakıyor ve su eksiltiyor ise motorda problem var demektir. Dolayısıyla sadece gazı değil benzini de çok yakar.
 • Regülatör takılmadan önce triger kayışı değişmisse triger kayışı sente atlamış olabilir. Triger kayışı sente aralığının fazla olması, aracın hem gazı hem de benzini çok yakmasına sebep olur.
 • Subaplar fazla sıkılmış veya gevşek olabilir.
 • Araç rektifiyeden çıkmışsa motor üst kapağı fazla taşlanmış olabilir. Fazla taşlanmışsa yanma odası hacmi daralır ve hararet yapar. Hararet yapan ve motoru zarar gören araba sadece gazı değil benzini de çok yakar.
 • Buji ve buji kabloları eski ise tam ateşleme yapamadığı için yanmamış gaz çıkabilir, dolayısı ile çok yakar.
 • Motorda platin ve ateşlemesi problemli ise gazı ve benzini tam yakmaz ve çok yakabilir.
 • Karbüratöre giren hava miktarı gereğinden fazla ise yakıtı çok yakar. Ayrıca;- Miksek hava alıyorsa gazı çok yakar.- Regülatördeki tamir takımı uygun değil ise (genelde sonradan takılan ve original olmayan yedek parçadan kaynaklanır) ise gaz ayarı iyi yapılamaz ve çok yakmaya sebep olabilir. Bu nedenler original yedek parça kullanılmalıdır.- LPG kaçağı olabilir. Kaçak olan bölgede genellikle buzlanma olur. Şayet kaçak çok az ise buzlanma yerine terleme olur.
 • Regülatöre gelen kalorifer suyu yanlış yerden alınmış veya su gelişinde problem varsa tam ısınma olmaz, dolayısıyla çok yakmaya sebep olabilir.
 • Regülatördeki hava ayar vanası çok açılmış olabilir. Şayet hava ayar vidası çok az açıldığında veya kısıldığında araçta rölanti değişme olmuyorsa araç bir yerlerden hava alıyordur. Bu hava alma problem genelde karbüratör alt takozu veya Westinghouse'dan kaynaklanıyordur.
 • Araba haraket yapmışsa, regülatörün su tarafı deforme olmuş ve gazı tam buharlaştırıyor olabilir.
 • Araç benzinde gaz analiz değerleri iyi değilse problem benzin sistemindedir. Dolayısı ile bu problem ortadan kaldırılınca otomatik man gazda da problem ortadan kalkacaktır.
 • Araçta hava ayar vidası varsa (genelde tek nokta enjeksiyonlu araçlar için sözkonusudur) kısılması gerekir.
 • Km teli arızalı olabilir.

C-ARAÇTA ROLENTİSEL PROBLEM VARSA

 • Araç benzinde calışırken rölantide problem var mı bakılır. Şayet problem yok ise gazdaki problem icin aşağıdaki seçenekler incelenir
 • Regülator vakumlu tip ise araçtaki vakum emişi problem olabilir.
 • Karbürator kelebeği arızalı olabilir. Bu durum aracın rölantisinin bozulmasına sebep olabilir ve çok yakma problemi görülebilir.
 • Araçta manifold hava alıyorsa araç rölanti tutmaz
 • Buji ve buji kabloları eski ise rölanti bozulabilir.
 • Karbürator alt takozu hava alıyorsa rölanti bozabilir. (yükselir)
 • Karbürator kelebeği arızalı ise (kelebek millerininin bulundugu yerden hava alıyorsa) araç rölantide durmaz ve çok yakar.
 • Kitin tamir takımını ömrü bitmiş olabilir (kit tamir takımlarının kullanım ömrü ortalama 50.000 km dir)
 • Regülator rölanti ayarı iyi yapılmalıdır.
 • Regülator vakumlu ise araçtaki vakum emişi problemli olabilir.
 • Araçtaki westinghouse da problem olabilir.
 • Regülatordeki diyafram patlak olabilir. Regülator yetkili servislere açtırılarak kontrol ettirilmelidir.
 • Distributorun diyaframında problem varsa rölanti bozar.
 • Rölanti avans ayarından bozuluyor olabilir.
 • Regulator içinde biriken kostik ayda bir kez boşaltılmalıdır.
 • Benzinde araç rölantisi normal değerlerinde olmalıdır.
 • Regülator seleonoid vanası kontrol edilmelidir.
 • Motor da hava cikiş yeri varsa o tıkalı olabilir.
 • Regülatore 12 volttan duşuk voltaj geliyorsa rölanti problemi doğabilir.

D- ARAÇ KOKU YAPARSA

 • Tamir takımının ömrü bitmiş olabilir (ömru 50.000 km dir). Ömru bitmiş ise tamir takımını değiştirin.
 • Tamir takımının ömrü bitmiş olabilir (ömru 50.000 km dir). Ömru bitmiş ise tamir takımını değiştirin.
 • Egsozunuz patlak veya delik olabilir.
 • Araba hararet yapmişsa, regülator su tarafı deforme olmuş ve gazı tam buharlaştırmıyor olabilir.
 • Radyatorde delik olması veya tıkalı olmaıi kokuya sebep olabilir.
 • # İstasyondan alınan gaz kütu olabilir. İstasyonun değiştirilmesi gerekebilir.
 • Manifold contasındaki su girişi ateşleme odasına su kaçırıyorsa aracta su eksiltir ve hararet yapar.

E-ARAÇ GAZDAN BENZİNE ATIYORSA

Sıralı sistem Araçlarda Sistem Arıza Algılayınca Yahut Gaz Bitiminde Benzine Atar .Şayet Gazınız Bitmediyse Muhtemel Bir Arıza vardır .

 

Bunlar Muhtemel Olarak Şunlar Olabilir.

*Lpg ye ait sigorta atmış olabilir böylesi durumda lütfen daha yüksek amperli bir sigorta takmayınız.Mevcut sıkıntının yetkili servis tarafından incelenmesi gerekir. 

*Map Sensörü Bozulmuş olabilir .Mevcut sıkıntının yetkili servis tarafından incelenmesi gerekir. 

*Isı Sensörü Bozulmuş Olabilir .Mevcut sıkıntının yetkili servis tarafından incelenmesi gerekir. 

*Lpg ye ait valf bobinleri  Bozulmuş Olabilir .Mevcut sıkıntının yetkili servis tarafından incelenmesi gerekir.

*Lpg nin alttan giden kabloları  kopmuş Olabilir .Mevcut sıkıntının yetkili servis tarafından incelenmesi gerekir.

*Regülatör  Bozulmuş Olabilir .Mevcut sıkıntının yetkili servis tarafından incelenmesi gerekir.

*Enjektörler  Bozulmuş Olabilir .Mevcut sıkıntının yetkili servis tarafından incelenmesi gerekir.

F-ARAÇ STOP EDİYORSA

 • Westinghouse'da kaçak varsa rölanti bozulur ve araba stop edebilir.
 • Karbürator hava alıyorsa fren yapınca araba stop edebilir.
 • Araç hareket halinde iken vites boşa atılıp frene basılığında araç stop ediyorsa frenler kaçırıyor olabilir.
 • Karbüratörlü araçlarda araç çalışpırken vites boşta iken stop ediyorsa hava fazla geliyor olabilir.

G-EKONOMİK YAKMANIN PÜF NOKTALARI

Eğer ekonomi sizin icin ön plandaysa aşağıdaki önerilerimizi dikkatlice uygulayın.

 1. Önünüzeki aracı cok yakından takip etmeyin. Zira devamli olarak aracınızı frenler ve gazlarsınız. Bu durum ilave yakıt tüketimine neden olur. Ani fren ve ardından gaz basmak yakıt tüketimini yüzde 5 arttırır. 
  2. Şehirlerarası yolda en verimli hız 80-90 km. arasındadır. 90 km.nin üstünde her kilometre yakıt tüketimini yuüde 1 arttırır. Son vitesteki 90 km.lik hız yaklaşık 3.000-3.300 motor devrine eşittir. Diğer viteslerde de motorunuzu 2.750-3.000 devirler arasında çalıştırın. (Bunun icin takometreden faydalanın).
  3. Motorunuzun harareti (ısısı) yakıt tüketimini etkiler. 
  a- İlk hareketten önce motorun ısınması için en fazla 30 saniye bekleyin. Fazla ısınmasııi beklemek yakıt tüketimini arttırır. 
  b- Ancak şehirlerarası yola çıkarken, hareket göstergesinin normale yaklaşmasını bekleyin. 
  c- Kışın motorunuzun çok soğumaması icin radyator önünü gazete kağıdı ya da benzeri bir şeyle kapatın.
  d- Soğuk motorda yakıt sarfiyati fazladır. Motor tam ısınmadan yapılan yolculuklardan (özellikle kısa mesafelerden) kaçının. 
  Böyle durumlarda aracınız yüzde 25 daha fazla yakıt harcar.
  4. Yakıt deponuzun hatalı doldurulmasi yakıt tüketimini arttırır. Deponuzu doldururken aşağıdaki noktalara dikkat edin.
  a- Deponuzu mümkünse pompanın yavaş hızı ile doldurun.
  b- Depo hiçbir zaman ağzına kadar doldurulmamalı. 
  c- İmkanınız varsa sabah veya aksamın geç saatlerinde deponuzu doldurun. 
  f- Bir istasyonun pompasına yanaştığınızda pompanın para kısmının bilhassa sıfırlanmasına dikkat edin.
 • Akaryakıt fiyatlarina her gecen gün periyodik olarak gelen zamlar herkesi canından bezdirdi. Yakıt tüketimini minimuma indirmek elinizde.Eğer otomobiliniz son günlerde fazla yakıt tüketmeye başlamışsa vakit geçirmeden servisinizin yolunu tutun. Çünkü birkac küçük önlemle yakıt tüketimini kontrol altında tutabilirsiniz. Tedbirinizi almadan önce otomobilinizdeki onarılması gereken yerler hakkında teşhisinizi doğru koyun.Bazı basit onarım teknikleri ile aşırı yakıt tüketiminde tasarrufu kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Bütün iş bunun yöntemini iyi bilmekte yatıyor.Aracınız fazla yakıt harcıyor mu? Otomobilin konforu, çekisi, aksesuarlarının nasıl olduğundan önce, belki de ilk sorulan soru bu. Çoğumuz, süper ama kilometre başınana fazlaca yakıt tüketen bir otomobille dolaşmak istemez. Lüksünün yanında, yakıt tüketimi de otomobillerin tercih edilirliğini arttırıyor. Öte yandan hep merak edilen konular, aracın ne kadar benzin veya LPG yaktığı, eğer fazla yakıyorsa bunun nedenleri ve yakıt tüketimini en aza indirmenin yolları oluyor. Örnegin asağidaki belirtileri hissettiginizde, aracınızın fazla yakıt yaktığını anlarsınız.

TEKNİK ANLAMDA VİDEOLARIMIZ !....

Bu kıskmda teknik videolerımızı izleyebilirsiniz ....

 

Lpg de sabahları geçmi çalışıyor ? 

 

Lpg de Subap yanma olayı gerçeği nedir ?

 

 

 

Toyota LPG'li Araçta Benzin İbresinin Düşme Çözümleri Nedir?

 

Lpg li araçlarda yakıt hesaplaması nasıl olmalı ?

ŞAYET ARACINIZ SABAHLARI LPG DE ZOR ÇALIŞIYORSA

Sıralı sistem araba sabahları çalışmıyor ise bu sorun üç farklı sebepten meydana gelir.  

1- LPG beyninde yani regülatör diyaframında sızıntı olursa araç stop halindeyken içerisindeki gaz yavaş yavaş manifolda sızıntı yaparak birikir.Araç sabah ilk benzinde çalıştığı için regülatörde meydana gelen kaçağın sayesinde manifoltta iki yakıt girmiş olur.

Bu sebepten dolayı araçta boğulma ve geç çalışma meydana gelir. Teşhis şu şekildir Regülatörden emme manifolduna giden emiş hortumu araç stop edince sökülür .Sabah takıp öyle çalıştırılır . Araç düzgün çalışıyorsa diyafram yırtıkdır.


2- Bir diğer sebep ise LPG enjektörlerinin arızalı olup manifolda araç stop halindeyken gaz kaçırmasından meydana gelir.

Teşhis şu şekildir ,enjektörden emme manifolduna giden hortumlar  araç stop edince sökülür .Sabah takıp öyle çalıştırılır. Araç düzgün çalışıyorsa enjektörler patlaktır.3- LPG ecusu arızalı ise enjektör sürelerini karıştırıp veya enjektörlere şase yollamamasından meydana gelir. Sıralı sistem araç sabahları çalışmıyor veya geç çalışıyor ise ilk olarak regülatör ve enjektörlerde kaçak varmı tespit edilmelidir.

Her halukarde çözüm için lütfen 0 312 394 22 15 nolu telefonla şimşek otogazdan destek alınabilinir .

0312 394 22 15 0553 939 22 15